Khách Hàng Tiêu Biểu

1. Chính Phủ

 • Cục Thuế HCM
 • Cục Thuế HN
 • Tổng cục Thống Kê
 • Sở Kế Hoạch Đầu Tư Nghệ An
 • Tổng Công Ty Cổ Phần Dầu Khí VN (PVFC)
 • Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật
 • Văn Phòng Chính Phủ 
 • Viện Kiểm Sát Nhân Dân
 • Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất
 

2. Bảo Hiểm

 • Generali
 • Chubb (ACELife)
 • Bảo Việt Tokio Marine
 • Prudential
 • Manulife
 • Hanwha Life
 • Bảo Minh
 • AIA
 • Liberty
 • Daichi

3. Ngân Hàng

 • HSBC
 • Đông Á Bank
 • Kiên Long Bank
 • TP Bank
 • BIDV
 • OCB
 • VP Bank
 • Trust Bank
 • Standard Chartered
 • ICBC