Giải pháp phần mềm

DSG cung cấp giải pháp phần mềm giúp doanh nghiệp số hóa tài liệu một cách nhanh chóng, hiệu quả và lưu trữ an toàn, phục vụ cho việc khai thác tài liệu điện tử tối ưu nhất, được chia làm 2 phần:

          • Phần mềm số hóa
          • Phần mềm lưu trữ và quản lý tài liệu điện tử (sau số hóa)