Vision

The greatest goal of a distribution business is not to sell goods and services to the Manufacturer; It is to help end users access solutions and products at the earliest, most convenient, and most thorough and exercise the most preferential purchasing options.

We always aim to be the best and most reliable bridge for individual and institutional customers in the Vietnamese market to be handed over the advanced inventions, technologies, and solutions of mankind.

Mission

As a distributor with experience, expertise, and dedication, DSG provides consulting information and value-added services along with the best suggestions on products and solutions to customers.

We support customers to improve efficiency in communication, work, and study, and at the same time, constantly improve the quality of life through the application of technology means and solutions.

Tầm nhìn

Mục tiêu lớn lao nhất của một doanh nghiệp làm phân phối không phải là để tiêu thụ hàng hoá dịch vụ cho Nhà sản xuất; mà chính là giúp cho người dùng cuối được tiếp cận giải pháp và sản phẩm sớm nhất, thuận tiện nhất, thấu đáo nhất và thực hiện các quyền chọn mua ưu đãi nhất.

Chúng tôi luôn hướng đến là một cầu nối tốt nhất, tin cậy nhất để các khách hàng cá nhân và tổ chức ở thị trường Việt Nam được trao tay những phát minh, công nghệ, giải pháp tiên tiến của nhân loại.

Sứ mệnh

Là một nhà phân phối với kinh nghiệm, chuyên môn và sự tận tâm, DSG cung cấp thông tin tư vấn, dịch vụ giá trị gia tăng cùng với những gợi ý tốt nhất về sản phẩm, giải pháp đến khách hàng.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu quả trong giao tiếp, làm việc, học tập đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng đời sống qua việc ứng dụng phương tiện, giải pháp công nghệ.