DSG provides software solutions to help businesses digitize documents quickly, efficiently, and securely store them, for the best exploitation of e-docs, divided into two parts:

 • Digitization software (SOHO SCAN)
 • Software for storing and managing electronic documents (after digitization) SOHO DMS

DSG provides software solutions to help businesses digitize documents quickly, efficiently, and securely store them, for the best exploitation of e-docs, divided into two parts:

 • Digitization software (SOHO SCAN)
 • Software for storing and managing electronic documents (after digitization) SOHO DMS

Phần mềm số hóa SOHO SCAN

Phần mềm SOHO SCAN hỗ trợ kết nối trực tiếp đến hầu hết các dòng máy scan phổ biến hiện nay, kiểm soát chất lượng hình ảnh scan, dễ dàng tích hợp vào quy trình và hệ thống doanh nghiệp.

  Lợi ích của phần mềm Soho Scan

 • Được nghiên cứu và phát triển bởi DSG, được nâng cấp thường xuyên
 • Giao diện thân thiện với người dùng, hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh
 • Dễ dàng triển khai và sử dụng
 • Công nghệ nhận dạng tự động, chính xác và nhanh chóng
 • Tối đa tự động hóa, tối thiểu thao tác thủ công
 • Tăng trải nghiệm người dùng
 • Tiết kiệm được thời gian và chi phí cho doanh nghiệp
  • Các tính năng nổi bật của phần mềm SOHO SCAN
 • Nhận dạng loại tài liệu tự động bằng công nghệ hiện đại
 • Quản lý tập trung, đồng bộ giữa các trạm làm việc
 • Hỗ trợ định nghĩa quy trình số hóa (quét, nhập liệu nhiều lần, kiểm tra chất lượng, …)
 • Tương thích với hầu hết các dòng máy Scan
 • Quản lý cấu hình chất lượng quét ảnh, thiết lập thông số quét cho từng loại tài liệu, hồ sơ
 • Cho phép định nghĩa không giới hạn phân loại tài liệu, chỉ mục tài liệu
 • Phân loại và tách bộ tự động: theo trang, mã vạch (Barcode), nhận dạng ký tự quang học (OCR)
 • Hỗ trợ nhận dạng Tiếng Việt với tỷ lệ chính xác cao (> 90%)
 • Tính năng kéo thả, nhận dạng theo vùng chỉ định
 • Hỗ trợ thao tác trên trang dễ dàng: phóng to, thu nhỏ, xoay, thêm, xóa, ghép trang
 • Tham chiếu cơ sở dữ liệu, đảm bảo chính xác thông tin
 • Quản lý phiên làm việc, thuận tiện trong việc kiểm tra và chỉnh sửa
 • Kết xuất dữ liệu đa dạng, hỗ trợ nhiều loại định dạng khác nhau
 • Tích hợp linh hoạt với hệ thống hiện tại của doanh nghiệp
  Lợi ích của phần mềm Soho Scan
 • Được nghiên cứu và phát triển bởi DSG, được nâng cấp thường xuyên
 • Giao diện thân thiện với người dùng, hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh
 • Dễ dàng triển khai và sử dụng
 • Công nghệ nhận dạng tự động, chính xác và nhanh chóng
 • Tối đa tự động hóa, tối thiểu thao tác thủ công
 • Tăng trải nghiệm người dùng
 • Tiết kiệm được thời gian và chi phí cho doanh nghiệp
  • Các tính năng nổi bật của phần mềm SOHO SCAN
 • Nhận dạng loại tài liệu tự động bằng công nghệ hiện đại
 • Quản lý tập trung, đồng bộ giữa các trạm làm việc
 • Hỗ trợ định nghĩa quy trình số hóa (quét, nhập liệu nhiều lần, kiểm tra chất lượng, …)
 • Tương thích với hầu hết các dòng máy Scan
 • Quản lý cấu hình chất lượng quét ảnh, thiết lập thông số quét cho từng loại tài liệu, hồ sơ
 • Cho phép định nghĩa không giới hạn phân loại tài liệu, chỉ mục tài liệu
 • Phân loại và tách bộ tự động: theo trang, mã vạch (Barcode), nhận dạng ký tự quang học (OCR)
 • Hỗ trợ nhận dạng Tiếng Việt với tỷ lệ chính xác cao (> 90%)
 • Tính năng kéo thả, nhận dạng theo vùng chỉ định
 • Hỗ trợ thao tác trên trang dễ dàng: phóng to, thu nhỏ, xoay, thêm, xóa, ghép trang
 • Tham chiếu cơ sở dữ liệu, đảm bảo chính xác thông tin
 • Quản lý phiên làm việc, thuận tiện trong việc kiểm tra và chỉnh sửa
 • Kết xuất dữ liệu đa dạng, hỗ trợ nhiều loại định dạng khác nhau
 • Tích hợp linh hoạt với hệ thống hiện tại của doanh nghiệp
 • Phần mềm số hóa SOHO SCAN

  Phần mềm SOHO SCAN hỗ trợ kết nối trực tiếp đến hầu hết các dòng máy scan phổ biến hiện nay, kiểm soát chất lượng hình ảnh scan, dễ dàng tích hợp vào quy trình và hệ thống doanh nghiệp.

   Lợi ích của phần mềm Soho Scan
 • Được nghiên cứu và phát triển bởi DSG, được nâng cấp thường xuyên
 • Giao diện thân thiện với người dùng, hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh
 • Dễ dàng triển khai và sử dụng
 • Công nghệ nhận dạng tự động, chính xác và nhanh chóng
 • Tối đa tự động hóa, tối thiểu thao tác thủ công
 • Tăng trải nghiệm người dùng
 • Tiết kiệm được thời gian và chi phí cho doanh nghiệp
  • Các tính năng nổi bật của phần mềm SOHO SCAN
 • Nhận dạng loại tài liệu tự động bằng công nghệ hiện đại
 • Quản lý tập trung, đồng bộ giữa các trạm làm việc
 • Hỗ trợ định nghĩa quy trình số hóa (quét, nhập liệu nhiều lần, kiểm tra chất lượng, …)
 • Tương thích với hầu hết các dòng máy Scan
 • Quản lý cấu hình chất lượng quét ảnh, thiết lập thông số quét cho từng loại tài liệu, hồ sơ
 • Cho phép định nghĩa không giới hạn phân loại tài liệu, chỉ mục tài liệu
 • Phân loại và tách bộ tự động: theo trang, mã vạch (Barcode), nhận dạng ký tự quang học (OCR)
 • Hỗ trợ nhận dạng Tiếng Việt với tỷ lệ chính xác cao (> 90%)
 • Tính năng kéo thả, nhận dạng theo vùng chỉ định
 • Hỗ trợ thao tác trên trang dễ dàng: phóng to, thu nhỏ, xoay, thêm, xóa, ghép trang
 • Tham chiếu cơ sở dữ liệu, đảm bảo chính xác thông tin
 • Quản lý phiên làm việc, thuận tiện trong việc kiểm tra và chỉnh sửa
 • Kết xuất dữ liệu đa dạng, hỗ trợ nhiều loại định dạng khác nhau
 • Tích hợp linh hoạt với hệ thống hiện tại của doanh nghiệp
  • Lợi ích của phần mềm Soho Scan
 • Được nghiên cứu và phát triển bởi DSG, được nâng cấp thường xuyên
 • Giao diện thân thiện với người dùng, hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh
 • Dễ dàng triển khai và sử dụng
 • Công nghệ nhận dạng tự động, chính xác và nhanh chóng
 • Tối đa tự động hóa, tối thiểu thao tác thủ công
 • Tăng trải nghiệm người dùng
 • Tiết kiệm được thời gian và chi phí cho doanh nghiệp
  • Các tính năng nổi bật của phần mềm SOHO SCAN
 • Nhận dạng loại tài liệu tự động bằng công nghệ hiện đại
 • Quản lý tập trung, đồng bộ giữa các trạm làm việc
 • Hỗ trợ định nghĩa quy trình số hóa (quét, nhập liệu nhiều lần, kiểm tra chất lượng, …)
 • Tương thích với hầu hết các dòng máy Scan
 • Quản lý cấu hình chất lượng quét ảnh, thiết lập thông số quét cho từng loại tài liệu, hồ sơ
 • Cho phép định nghĩa không giới hạn phân loại tài liệu, chỉ mục tài liệu
 • Phân loại và tách bộ tự động: theo trang, mã vạch (Barcode), nhận dạng ký tự quang học (OCR)
 • Hỗ trợ nhận dạng Tiếng Việt với tỷ lệ chính xác cao (> 90%)
 • Tính năng kéo thả, nhận dạng theo vùng chỉ định
 • Hỗ trợ thao tác trên trang dễ dàng: phóng to, thu nhỏ, xoay, thêm, xóa, ghép trang
 • Tham chiếu cơ sở dữ liệu, đảm bảo chính xác thông tin
 • Quản lý phiên làm việc, thuận tiện trong việc kiểm tra và chỉnh sửa
 • Kết xuất dữ liệu đa dạng, hỗ trợ nhiều loại định dạng khác nhau
 • Tích hợp linh hoạt với hệ thống hiện tại của doanh nghiệp