Established in January 2008, entering the field of IT solution distribution in Vietnam, DSG VIETNAM quickly connected and became an important link in the supply chain. for many famous technology companies in the field of digitization, preservation, and archiving of documents such as Kodak (USA), Top Imaging System (Israel), Zeutschel (Germany), and Maxtronic (Taiwan – China)…

As a pioneering domestic business unit providing digital transformation technology and solutions, DSG VIETNAM is honored to accompany the 2009 Census project with a volume of 65 million questionnaires (equivalent to 150 tons of paper) scanned and recognized using Kodak and Top Imaging System software technology. Throughout the length of the country’s digital transformation, we are proud to contribute to the successful implementation of many projects in many government departments and businesses in the fields of banking, finance, insurance, manufacturing, and sales.

Thành lập tháng 01/2008 bước vào lĩnh vực phân phối giải pháp CNTT tại Việt Nam, công ty liên doanh DSG VIETNAM (vốn đầu tư Việt Nam & CHLB Đức) nhanh chóng được kết nối và trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung toàn cầu cho nhiều hãng công nghệ nổi tiếng trong lĩnh vực số hoá, bào tồn và lưu trữ tài liệu như Kodak (Mỹ), Top Imaging System (Israel), Zeutschel (Đức), Maxtronic (Đài Loan – TQ)…

Là một đơn vị kinh doanh trong nước tiên phong cung cấp công nghệ và giải pháp chuyển đổi số, DSG VIETNAM vinh hạnh được đồng hành với dự án Tổng điều tra dân số 2009 với khối lượng 65 triệu trang phiếu điều tra (tương đương 150 tấn giấy) được quét và nhận dạng bằng công nghệ phần mềm của Kodak và Top Imaging System. Xuyên suốt chiều dài công cuộc chuyển đổi số của nước nhà, chúng tôi tự hào góp sức thực hiện thành công nhiều dự án ở nhiều ban ngành chính phủ và doanh nghiệp thuộc các mảng tài chính ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất, bán lẻ…

Based on the achievements and continuing efforts, DSG today continues its core business competence in technology and solution distribution, to bring to the market and customers in Vietnam many new and effective solutions. efficiency in operation management, and many technology products not only for the working and learning environment but also for life, personal and human connection, and social connection.

Phát huy thành tựu – nỗ lực tiếp bước, DSG ngày nay tiếp diễn năng lực kinh doanh cốt lõi của mình trong phân phối giải pháp và công nghệ, hòng mang đến cho thị trường, khách hàng tại Việt Nam nhiều giải pháp mới và hiệu quả trong quản lý vận hành, và nhiều sản phẩm công nghệ không chỉ cho môi trường làm việc, học tập mà cho cả đời sống, cá nhân và kết nối con người, kết nối xã hội.