Đội ngũ DSG

NGUYỄN NGỌC HUY

CEO

TRẦN QUỐC TIẾN
Sales Director

ĐÀO THỊ CẨM LY
Chief Accountant

NGUYỄN QUỐC THẮNG
Document Imaging
Solution Manager

TẠ LÊ NGỌC TUYẾT
Customer Service Manager

TRẦN NGỌC HIẾU
Team Leader
Technical Service

TÔ TRÚC THẢO
Marcoms Manager

LÊ THỊ THÙY TRANG
Legal Advisor

Bạn cần chúng tôi, chúng tôi phục vụ ! Liên hệ ngay !