NGUYỄN NGỌC HUY

CEO

NGUYỄN NGỌC HUY

CEO

NGUYỄN THANH SANG

Sales Director

ĐÀO THỊ CẨM LY

Chief Accountant

NGUYỄN QUỐC THẮNG

Document Digitalization
Solution Manager

TẠ LÊ NGỌC TUYẾT

Sales Ops Manager

NGUYỄN TRUNG HIẾU

Technical Manager

TÔ TRÚC THẢO

Marcoms Manager

LÊ THỊ THÙY TRANG

Legal Advisor

NGUYỄN THANH SANG

Sales Director

ĐÀO THỊ CẨM LY

Chief Accountant

NGUYỄN QUỐC THẮNG

Document Digitalization
Solution Manager

TẠ LÊ NGỌC TUYẾT

Sales Ops Manager

NGUYỄN TRUNG HIẾU

Technical Manager

TÔ TRÚC THẢO

Marcoms Manager

LÊ THỊ THÙY TRANG

Legal Advisor

Bạn cần chúng tôi, chúng tôi phục vụ ! Liên hệ ngay !

+84-28-9999-9996

Bạn cần chúng tôi, chúng tôi phục vụ ! Liên hệ ngay !

+84-28-9999-9996