Upload Image...

DSG – Distributing Innovations.
Phân phối giải pháp Số Hoá Tài Liệu 
Truyền Thông Hợp Nhất tại Việt Nam”

Quản trị tài nguyên sốThích ứng xu hướng làm việc từ xa trong thời đại ngày nay chính là chiếc chìa khoá để đổi mới mô hình doanh nghiệp, nâng cao hiệu suất kinh doanh và tối ưu trải nghiệm cho khách hàng của doanh nghiệp.

Tại DSG, giải pháp SỐ HOÁ, QUẢN TRỊ DỮ LIỆU SỐ và TRUYỀN THÔNG HỢP NHẤT chính là đam mê và máu thịt xuyên suốt toàn bộ đội ngũ nhân viên. Chúng tôi chào bán tâm huyết đổi mới, chuyên môn kỹ thuật và cùng đồng hành với người dùng để bước đến thành công.

Trải qua hơn một thập kỷ kể từ năm 2008 thực hiện sứ mệnh của một Nhà phân phối Giá trị Gia tăng cho nhiều hãng công nghệ danh tiếng, DSG tự hào với công việc Phân Phối Những Phát Minh – Distributing Innovations cho một nền kinh tế phát triển năng động như Việt Nam.

GIẢI PHÁP SỐ HÓA TÀI LIỆU (DI)